Intressanta projekt beviljas EU-medel

Norrbottens- och Västerbottens län och de angränsande kommunerna utgör det geografiska området för programmet.

Inför denna ansökningsomgång så  inkom rekordmånga ansökningar. Det har kommit in 61 projektansökningar som täcker hela programmets budget för sju år.

- Styrkommittén har fått ta ställning bland många intressanta och fina projektansökningar och är glada för det stora intresset som finns för gränsregionalt samarbete över nationsgränserna, Norge, Sverige och Finland, säger styrkommitténs ordförande Håkan Spett, som även betonar det intresse som fanns hos kommitténs ledamöter.

Läs mer om  INTERREG IVA Nord

/Martin Persson

17 Jun 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information