Kvinnor löser ingenjörsbrist

Konferensen "Shadowing Conference" som anordnades den 6:e mars av den Europeiska kommissionen konstaterade att det finns ett underskott av ingenjörer.

Denna utveckling riskerar att resultera i en nedgång i den europeiska tillväxten då information och kommunikationsteknologi utgör en fjärde del av EU:s totala tillväxt. Kommissionären Vivian Reding, med för ansvar informationssamhälle och media, sa i sitt tal att "We need to overcome common stereotypes which describe ICT careers as boring and too technical for women". EU har i sitt arbete uppmärksammat detta i sin Lissabonagenda, var ett av huvudmålen är att främja konkurrens och tillväxt inom teknologi, att rekrytera kompetens inom området är en förlängning av det arbetet. Inför internationella kvinnodagen år 2009 kommer den Europeiska kommissionen och den privata sektorn att formulera ett utkast till en Europeisk kod med goda exempel för kvinnor inom information och kommunikationsteknologi.

Läs mer.

/Huda Zaid


 

11 Mar 2008 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information