Kvinnor slår huvudet i glastak

Rapporten "Women and men in decision-making 2007- analysis of the situation and trends" som den Europeiska kommissionen har framställt visar att framsteg har skett inom jämställdhetsområdet men att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i framför allt två områden, politik och näringsliv. 24 % av EU parlamentarikerna består av kvinnor och i den privata sektorn är skillnaderna betydligt större, 9 av 10 styrelsemedlemmar består av män. Det har skett en ökning av kvinnor i de nationella parlamenten, en ökning från 16  % år 1997 till 24 % år 2007. Ökningen är däremot inte tillfredställande då det krävs att kvinnor bör utgöra ett minimum på 30 % för att kvinnorna ska ha något verkligt inflytande över politiken.

Skillnaderna bli påtagligare inom ekonomiskt beslutsfattande där 90 % av styrelsemedlemmarna i ledande företag består av män. Främjandet av jämställdhet är framför allt en nationell angelägenhet, men den Europeiska kommissionen stödjer den satsning som görs på området genom att skapa ett nätverk av kvinnor i maktpositioner för att främja utbytet av erfarenheter samt goda exempel som finns i de Europeiska medlemsländerna.  

Läs mer.

/Huda Zaid

10 Mar 2008 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information