Norrbottning verkar för jämställdhet på EU-nivå

AER är en interregional samarbetsorganisation som inkluderar sammanlagt 250 regioner inom EU.

- Att bli invald som vice ordförande ökar Norrbottens möjlighet att påverka agendan kring viktiga jämställdhetsfrågor, säger Monica Carlsson i en intervju på Norrbottens läns landstings hemsida.

Läs mer.

/Andrea Bohman

 

26 Sep 2008 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information