Webbarriärer tas bort för funktionshindrade

Enligt en rapport som den Europeiska kommissionen inom kort ska presentera baserad på 2007 års siffror, så har 40 procent av EU:s befolkning aldrig använt Internet. Förklaringen till detta är bland annat gap i utbildning men även geografiska nackdelar. Men i de funktionshindrade fall beror det på att deras behov inte är tillgodosedda. Den allt åldrande befolkningen upplever liknande problem vilket medfört att även de klassificeras som funktionshindrade. Innovativa mjukvaror som bland annat tillåter vokal läsning finns på området, men dessa är mycket begränsade. Konsekvenserna blir att denna grupp inte får tillgång till innovativa möjligheter att reducera sina kostnader.

Detta har uppmärksammats under en tid vilket har medfört att Luleå kommun har startat en datakurs på distans för pensionärer, en del av ett EU-projekt. Motiveringen till detta har varit att olika aktiviteter och samhällsprocesser sker idag via nätet och har man inte tillgång till detta riskerar man att stängas ut. 

Läs här

Läs här

/Huda Zaid  

15 Feb 2008 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information