Barentssamarbete och Botniska korridoren i fokus under Open days

Andreas Lind från Norrbottens Handelskammare visade sin önskelista på åtgärder som skulle förbättra handel i Barentsområdet i en workshop. I en annan framhöll Tomas Sikström från Umeå kommun behovet av investeringar i Botniska korridoren och Norrbotniabanan fick mycket uppmärksamhet.

NSPA nätverket arrangerade två workshops på tisdagen 6:e oktober. North Sweden, North Finland och North Norway fokuserade på Barentssamarbete på förmiddagen och Isländska regioner, Mid Sweden och East Finland berättade om energieffektivisering på eftermiddagen.

I den första workshoppen presenterade Norska Barentssekretariatet, Barents Regionråd, Norrbottens Handelskammare och Murmansks regionala Duma sina projekt och erfarenheter kring Barentssamarbete.

Andreas Lind påpekade att det i första hand är viktigt med relationerna mellan Norge, Sverige och Finland, men att man i ett långsiktigare perspektiv naturligtvis vill förbättra möjligheterna till handel med Ryssland. Han visade även sin önskelista för att förbättra samarbete och handel mellan företag i regionen; förbättrad infrastruktur, förenklad administration kring handel, snabbare och mer handelsorienterad tull och bättre självförtroende för regionen.

På onsdagen anordnade nätverket Baltic Sea Group en workshop om transporter i Östersjöregionen. Tomas Sikström från Umeå kommun presenterade Botniska korridoren och fick mycket uppmärksamhet. Läs mer om Botniska korridoren.

Se bilder från NSPAs Open days workshops

Mer om NSPA samarbetet och presentationerna från dagen finns på www.nspa-network.eu

För nyheter från Barentsområdet besök www.barentsobserver.com

Läs även regionens media som rapporterar från Open days:

SR Norrbotten - Norrbotniabanan i Bryssel

NSD - EU kan bli finansiär av Botniabanan 

Norrbottens-Kuriren - Alla drömmer om en egen korridor  

/AG

09 Okt 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information