Business Meetpoint 2009

Konferensen genomfördes av Regional utveckling i Gränsland och MittSkandia Kommunikationer och Sammanhållning, projekt som båda ingår i Botnia-Atlantica programmet; finansieringsprogrammet för gränsöverskridande projekt mellan Finland, Norge och Sverige.

Pär Lundberg från Argentum pekade på kommande utvecklingsmöjligheter för företag som förstår betydelsen av att certifiera sig vad gäller miljöfrågorna. Johnny Högberg från Akademi Norr visade på möjligheter till kompetensutveckling för individer och företag och tog exempel på hur många små kommuner kan gå samman för att ge eftergymnasial utbildning där avstånden till Campus kan vara en begränsning. Detta för att vi ska vara konkurrenskraftiga när konjunkturen vänder.

Jämställdhetsaspekten på företag visar att lönsamheten ökar om man har blandade arbetsgrupper. I dag finns inga mans- eller kvinnodominerade yrken. Alla kan arbeta med alla yrken. Det har mera med information och kultur att göra sa Pär Lärkeryd från Indexator.

Gränshandelsproblematiken genomlystes av Bjarne Mörk Eidem. Denna fråga skulle debatteras ännu mera i Kiruna på en konferens den 19 november.
För att visa på ett starkt gränsöverskridande samarbete bjöds gästerna på lokalproducerade råvaror från Nordland och Västerbotten vilket var mycket uppskattat.

Moderator Lars Losvik, Finland, ledde konferensen på ett föredömligt sätt.
Gränsöverskridande samarbete är av stor betydelse för ett enat Europa.
Konferensen fick en stående inbjudan att ha nästa Business Meetpoint möjligen i Finland, för att stärka den öst-västliga dimensionen.
 
Läs mer om Business Meetpoint

Läs mer om Botnia-Atlantica

27 Nov 2009 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information