Ekonomisk återhämtning på regional och lokal nivå

Regionkommittens övervakningsplattform för Lissabonstategin har initierat en nätbaserad studie för "En ekonomisk återhämtningsplan för Europa i regioner och städer: ett år senare ".

Målsättningen med studien är att bedömma den ekonomiska och finansiella effekten på regional och lokal nivå, att bidra med en initial bedömning av åtgärder på lokal och regional nivå utifrån den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa (EERP), att stimulera en diskussion om avslutade, pågående och framtida handlingsplaner för att motverka kriser samt lokala och regionala myndigheters medverkan.

Sista dagen för deltagande i denna studie är den 30 november.

Resultaten kommer att presenteras under början av nästa år vid Territoriell Dialog 2010.

Läs mer om studien på Regionkommittens hemsida.

För mer information, kontakta Regionkommittens övervakningsplattform för Lissabonstategin på Analysis@cor.europa.eu.

/Maria Estefors

26 Okt 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information