En tävling för Europas ungdomar

Tävlingen arrangeras av Europaparlamentet och stiftelsen för Aachens internationella Karlspris.

Priset tilldelas de projekt som främjar europeisk integration, samhörighetskänsla och som kan uppmuntra till skapandet en gemensam europeisk identitet.
Tävlingsdeltagarna måste vara mellan 16 och 30 år, medborgare eller bosatt i ett av EU:s medlemsländer.
Tävlingsansökan får lämnas in av antingen en enskild person eller en grupp och kan göras på vilket som helst av de officiella EU-språken.

Sista ansökningsdagen är 22 januari 2010

Läs tävlingsreglerna

 

 

 

09 Nov 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information