Ett framtida europeiskt patentsystem

Idag finns det ingen gemensam patentdomstol vilket har medfört stora problem för europeiska företag då dagens system har inneburit att processerna rörande ett separat mål måste bearbetas i varje enskilt medlemsland.
Införandet av en europeisk patentdomstol skulle därför medföra att detta splittrade patentsystem kommer att kunna effektiviseras avsevärt.

Den beräknade kostnadseffektiviseringen, genom inrättandet av en patentdomstol, är uppåt 3 miljarder svenska kronor per år för europeiska företag då dagens patentsystem har inneburit att konstnaden för patentskydd i 13 medlemsländer legat upptill 11 gånger så mycket som i USA.

Ett förenklat patentsystem kan även vara till fördel för den europeiska marknaden då det kan locka företagare att stanna och etablera sig inom EU och samtidigt underlätta för europeiska företag på den globala marknaden.

- "Jag är stolt över att rådet idag har skickat en klar och tydlig signal till Europas innovativa företag som länge krävt ett förbättrat patentsystem. EU-patentet kommer göra det betydligt enklare och billigare att skydda innovationer i EU", säger Ewa Björling

- "Att inrätta ett EU-patent och en enhetlig europeisk patentdomstol är den enskilt viktigaste åtgärden för att främja innovation i Europa. Med tanke på de stora förenklingarna och kostnadsbesparingarna är det naturligtvis särskilt viktig för små och medelstora företag", säger justitieminister Beatrice Ask.

Innan en europeisk patentdomstol kan inrättas måste först Europaparlamentet ta ställning till förslaget. Även EU-domstolen måste yttra sig i frågan.

Läs mer om konkurrenskraftsmötets beslut

Läs regeringens pressmeddelande

 

/ Maria Estefors

07 Dec 2009 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information