EU-kommissionens expertgrupp listar kritiska metaller

Arbetet med EU:s "råvaruinitiativ" går vidare. Som ett led i arbetet har EU-kommissionen tillsatt en expertgrupp som skall ta fram en lista över råvaror som kan betecknas som "kritiska" för Europas industri. En kritisk råvara kännetecknas bl a av dess signifikanta betydelse för industrin, mycket osäker tillgång och avsaknad av substitut.

Under maj 2010 förväntas EU-kommissionen publicera en strategi som uppföljning på det meddelande som kom i november 2008. Strategin skall bl a ha som mål att minska råvaruförbrukning genom ökad resurseffektivitet och återvinning.

Expertgruppen påbörjade sitt arbete i november och har hittills identifierat tre typer av områden som kan bidra till en råvaras känslighet;

  • Import - råvaror som importeras från politiskt känsliga regioner eller länder där det inte råder marknadsekonomi.
  • Risk kopplat till produktion inom EU såsom intressekonflikter om markanvändning i tätt befolkade områden.
  • Miljörisker baserade på indikatorer för bl a luft- och markförorening.

Då EU:s konkurrensministrar träffades 3-4 december uttryckte de sitt stöd för råvaruinitiativet och uppmanade kommissionen att i strategin identifiera en lista med kritiska metaller, redovisa hittills vidtagna åtgärder samt ge förslag på framtida åtgärder för att nå målen i initiativet. Man uppmärksammade vidare vikten av forskning och utveckling för att säkerställa och effektivisera EU:s råvaruproduktion och återvinning.

Bakgrund

I november 2008 publicerade EU-kommissionen meddelandet "KOM(2008) 699, Råvaruinitiativet - att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa". Initiativet bottnar i en oro för att ökad efterfrågan på råvaror globalt dels leder till minskad tillgång för den europeiska industrin samt att produktionen riskerar att utarma resurserna.

EU-kommissionens strategi bygger på tre pelare för att möta utmaningen;

  • Bättre och tillgång till råvaror på världsmarknaden
  • Förbättrade villkor för råvarutvinning i Europa  
  • Minskad förbrukning av råvaror genom förbättrad resurseffektivitet och återvinning

Nästa steg blir den strategi som kommissionen förväntas publicera i maj 2010 och som förväntas antas av rådet i juni.

Läs kommissionens meddelande om råvaruinitiativet

Besök kommissionens webbplats om råvaror

Läs mer på Euractive: EU starts screening raw materials critical list

/AU

15 Dec 2009 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information