".eu" växer inom Europa

". eu" är Europas toppdomän (TLD) och är tillgängligt för alla företag, organisationer och medborgare inom EU som önskar möjligheten till en europeisk identitet till sina hemsidor och e-postadresser.

Tanken bakom ".eu" är inte att den ska ersätta de existerande nationella toppdomänen (ccTLD) som ".se" , ".de" eller ".be" men snarare utgöra ett komplement.

Tre år efter introduktionen av denna toppdomän finns över tre miljoner ".eu"-adresser registrerade, vilket gör den till Europas fjärde mest populära nationella toppdomän och världens nionde mest populära nationella toppdomän.

Under slutet av 2008 gjordes en undersökning om vem som egentligen använder sig av ".eu" och det visade sig att Tyskland är det land där flest företag, organisationer och privatpersoner använder sig av detta toppdomän. Sverige ligger på åttonde plats i listan.

Läs mer på Europeiska kommissionens hemsida

/ Maria Estefors

25 Sep 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information