Europaparlamentet opponerar sig mot 2010 års budgetförslag

Under förra veckan antog Europaparlamentet sin ståndpunkt inför de kommande förhandlingarna av 2010 års budget.

Medlemsländerna, tillsammans med Europaparlamentet, beslutar om hur mycket pengar som ska finnas tillgängligt i EU:s budget. Budgeten fastställs inom ramen för ett flerårsavtal, efter förhandlingar mellan Europaparlamentet, ministerrådet och Europeiska kommissionen.

Den nuvarande budgetperioden sträcker sig mellan 2007-2013. Under denna sjuåriga budgetperiod förhandlas de årliga utgifterna mellan Europaparlamentet och ministerrådet, utifrån förslag från Europeiska kommissionen. Anledningen till att dessa årliga förhandlingar är att det allt som oftast blir överskott i budgeten då alla anslag inte används.

Av tradition går åsikterna isär i denna fråga. Europaparlamentet vill att överskottet ska användas medan ministerrådet menar att denna summa bör återbetalas till medlemsländerna för att på så vis stärka ländernas respektive statskassa.

2010 års budget förväntas fastställas under mitten av november och inför förhandlingarna visar de respektive institutionernas förslag på tydliga åsiktsskillnader gällande budgetens storlek.

Europeiska kommissionen, som lämnar det initiala förslaget, vill se en budget på 1244 miljader kronor. Ministerrådets budgetförslag fastslås till 1230 miljader kronor medan Europaparlamentet önskar en utökad budget på 1300 miljader kronor med motiveringen att ytterligare åtgärder behövs för att EU ska ta sig ur den nuvarande ekonomiska krisen.

Läs om EU:s budget på kommissionens hemsida 

Läs mer på Europaportalen

/ Maria Estefors

27 Okt 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information