European Institute for Gender Equality (EIGE)

Informationsmötet hölls av Virginija Langbakk som utsågs till direktör för institutet tidigare i år.

Virginija Lankbakk har lång erfarenhet av projektplanering, utbildning och utveckling inom områden som  bland annat jämställdhet, kvinnors rättigheter samt förebygggandet av HIV.

Klicka här för att läsa rapporten från mötet.

/Maria Estefors

22 Sep 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information