Europeisk grannsamverkan tillsammans med Ryssland

Cross Border Cooperation (CBC)  är ett viktigt instrument inom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) då dess målsättning är att förstärka samarbetet mellan EU:s medlemsländer och de, till EU, angränsande länderna.

Under mötet i Stockholm undertecknades ett finansieringsavtal av Viktor Basargin, Rysslands regionalutvecklingsminister och Benita Ferrero-Waldner, generaldirektör för Europeiska kommissionens externa relationer och europeiska grannsamverkansprogram. 
Grannskapsprogrammen har en total budget av 437 miljoner euro för perioden fram till 2013 och är finansierade av Europeiska kommissionen, medlemsländerna och Ryssland. Den ryska medfinansieringen är en positiv utveckling och visar på partnerskaspsvärderingarna som ligger till grunden för ENPI.

"Gränsregionerna kommer tillsammans att främja ekonomisk och social utveckling, hantera gemensamma miljöfrågor och utmaningar samt tillförsäkra effektiva och säkra gränser. Jag är övertygad om att CBC-programmen kommer att föra med sig handfasta fördelar till människor i regionerna på båda sidorna av EU:s gräns", menar Benita Ferrero-Waldner

CBC-programmen kommer att involvera ett flertal olika områden som bland annat handel och transport, främjandet av SMF och forskning och regionerna kommer att hantera gemensamma utmaningar inom områden så som förnybar energi, miljöskydd och miljöfrågor, kultur och bevarande av historiska arv.

Sveriges samarbete med Ryssland kommer att ske inom programmet "Kolarctic-Russia" där även Norge och Finland ingår som samarbetspartner.
Inom ramen för CBC kommer Interreg IV A Nord programmet, samarbetet mellan norra Sverige, norra Finland, norra Norge och Sàpmi, att ingå.

 

Läs mer om ENPI

Läs mer om Kolarctic-Russia

Läs mer om Interreg IV A Nord programmet

 

/ Maria Estefors

23 Nov 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information