Europeiska kommissionen; 2010 – 2014

En effektivare, öppnare ekonomi, ett socialt perspektiv på marknaden och ett tydligare ledarskap för EU var de områden Barroso främst fokuserade på när han presenterade sina framtida riktlinjer för ett fortsatt ordförandeskap inför Europaparlamentet under mitten av september.  

Cecilia Malmström kommer att leda en av de nyinsatta portföljerna, generaldirektoratet för Inrikespolitik. Johannes Hahn är ny kommissionär för Regionalpolitik.

Den nya kommissionen är vald, utifrån nomineringarna av de respektive medlemsländerna, för att genomdriva Barrosos riktlinjer och han säger sig vara övertygad om att de kommer att vara konsekventa och beslutsamma i "styrningen av Europa mot återhämtning och en hållbar sociala marknadsekonomi".

"Jag eftersträvat att forma en kommission som kan tillföra färska idéer och nya drivkrafter i frågan om de största utmaningarna som vi står inför i Europa", säger José Manuel Barroso.

För sin andra mandatperiod har Barroso valt att förändra kommissionärernas portföljer genom att bland annat införa tre nya ansvarsområden och omstrukturerat fem av de ursprungliga portföljerna.

14 av kommissionärerna, inklusive Barroso själv, sitter kvar sen den tidigare mandatperioden.

Den nya kommissionen kommer att ha sju vice ordförande vid sidan av Barroso, varav en av dessa är Catherine Ashton, hög representant för EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Innan den nya kommissionen kan inleda sin mandatperiod måste Europaparlamentet godkänna den som helhet. Utfrågningarna av de enskilda kommissionärerna kommer att ske mellan 11 och 19 januari 2010 och den slutgiltiga omröstningen i Europaparlamentet beräknas ske den 26 januari.

Efter att Europaparlamentet godkänner den nya kommissionen måste den formellt godkännas av Europeiska rådet.

Europeiska kommissionen 2010-2014

Läs mer om utnämningarna

 

/ Maria Estefors

27 Nov 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information