Europeiska språkdagen

Den 26 september varje år firas den Europeiska språkdagen, som infördes under Språkåret 2001 på initiativ av Europarådet.

Tanken med denna språkdag är att uppmärksamma och väcka intresse för de kulturella skillnaderna och de olika språk som talas inom EU men även att skapa intresse för en ökad språkinlärning hos både barn och vuxna. En ökad språkkunskap öppnar upp för möjligheter som studier och arbete i andra länder men kan även ge större förståelse för relevansen att bevara den rika kulturella och lingvistiska mångfalden i Europa.

Europeiska språkdagen firas runt om i Europa med över 300 evenemang där allt från underhållning och spel till diskussioner om språkpolitik står på programmet.

Mer information går även att hitta på Skolverkets hemsida som är ansvarig för Europeiska språkdagen i Sverige.

Läs mer på Europeiska språkdagens hemsida

Läs mer på Skolverkets hemsida

/ Maria Estefors

25 Sep 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information