Företagande i Europa

Små och medelstora företag (SMF) utgör 99% av den europeiska företagsmarknaden och är en viktig del i strävan mot en ökad europeisk tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft.
För att underlätta företagsutveckling för små och medelstora företag strävar EU mot regelförenkling och bättre och mer tillgänglig information.

Exempel på regelförenklingar till fördel för små och medelstora företag är bland annat En "Small Business Act" för Europa som antogs under juni 2008 samt den nya patentlagstiftningen som antogs under december 2009.

Läs mer om Small Business Act

Läs mer om patentlagstiftningen

Europeisk webbplats för små- och medelstora företag

En "Small Business Act" för Europa, KOM(2008) 394 slutlig

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande

Regionkommitténs yttrande

Europaparlamentets rapport

Europaparlamentes beslut

/ Maria Estefors

14 Dec 2009 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information