Gruvindustrins framtid

Det första årliga seminariet om framtidens gruvindustri hölls i Luleå i veckan. Nordic Mining Seminar arrangerades av Bothnian Arc och Norrbottens Handelskammare.

091216 NordicMining

Närmare 100 personer hade samlats på Hotell Nordkalotten för att lyssna på nyckelaktörer från gruvindustrin. Inledde gjorde Tuomo Mäkelä, General Manager på Outokumpu Mining OY. Han berättade om den globala gruvindustrin och vilka utmaningar man står inför. Efterfrågan på metaller kommer att öka oerhört de närmaste 10-20 åren och detta kommer att styra priser och tillgång. Eftersom Europa förbrukar 20% av världens resursen men bara producerar 4% är frågan hur vi ska lösa resursförsörjningen mycket viktig.

- Nordens gruvindustri har gått från att vara producent till att vara leverantör, men vi måste fortsätta investera för att ha en chans att vara med. Kina har en plan - har Europa någon plan? frågade Mäkelä. Han efterlyser även mer konkreta åtgärder från EU-kommissionen.

- Verhaugens råvaruinitiativ (KOM(2008) 699, Råvaruinitiativet - att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa) och dess förslag till åtgärder för att möta utmaningarna är helt rätt, nu måste de bara agera!

Mäkelä menar också att vi i Norden har en fördel eftersom vi är duktiga på hålla driftskostnaderna på en jämn nivå, vilket gör oss intressanta för investerare.

Jan-Olof Hedström från Bergstaten berättade om hur arbetet med att utvärdera och godkänna nya gruvor går till. De senaste åren har han sett en ökning i beviljade ansökningar, något som är mycket positivt för regionen menade Hedström.

Ett etablerat bolag och nytt bolag berättade sedan hur deras arbete ser ut just nu. Peter Richardson, General Manager för Aitik, Boliden AB berättade om Aitik 36-satsningen, där Boliden nu investerar 5,2 miljarder för att fördubbla produktionen år 2010. Detta innebör förutom ca 40 nya arbetstillfällen en förlängning av gruvans livslängd från 2016 till 2025.

- Den största utmaningen vi står inför är arbetskraft, vi behöver kompetent arbetskraft och leverantörer som kan hantera stora uppdrag, sa Richardson.

Det kanadensiska bolaget Northland Resources investerar mycket i förberedelsearbete för att kunna öppna den första av flera planerade gruvprojekt i Pajala-Kolari området. Jonas Lundström, Director of Human Resources and Corporate Communications på Northland Resources AB berättade hur arbetet fortskrider. Man planerar att starta produktion i Kaunisvaara-området under 2012 och behöver nu en investering på 417 miljoner USD.

- En av de stora frågorna för oss är järnväg och vi samarbetar mycket med Banverket för att försöka få till stånd den anslutning från Kaunisvaara till finska järnvägen i Kolari som vi behöver. Den skulle spara oss 50 miljoner USD!

Avslutade gjorde Jonny Siikavara från Kiruna Softcenter AB, som berättade om hur viktigt det är att gruvindustrin samarbetar med sina leverantörer för att möjliggöra utveckling och testning av produkter och tekniker som effektiviserar industrin.

- Vi kan ju inte bygga upp en egen test-gruva när vi har nya produkter, så vårt mycket goda samarbete med exempelvis LKAB är jätteviktigt.

En mycket nöjd Andreas Lind, VD på Norrbottens Handelskammare, sammanfattade dagen.

- Det är fantastiskt roligt att se gruvnäringen sträcka ut handen till de som inte redan är inom grindarna, och lika roligt att se en sådan uppslutning och intresse kring gruvindustrin och dess framtid.

- Vi i våran region sitter på otroliga rikedomar. Om vi förvaltar dem på ett smart sätt har vi fantastiska förutsättningar för tillväxt!

Läs mer om EU-kommissionens arbete med "Råvaruinitiativet"

Besök Norrbottens Handelskammare

Läs mer om Bothnian Arc

17 Dec 2009 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information