Höstens utgåva av På gång inom EU

Sveriges Kommuner och Landsting ger två gånger per år ut rapporten På gång inom EU. Rapporten informerar om det senaste som hänt, och kommer att hända inom EU:s institutioner som på något sätt påverkar kommuner, landsting och regioner i Sverige. Nu finns höstens utgåva att läsa.

I höstens utgåva berörs bland annat områden som svenska ordförandeskapet, Lissabonfördraget, Östersjöstrategin, Stockholmsprogrammet, den framtida sammanhållningspolitiken och klimatfrågan.

Varje avsnitt innehåller länkar för dem som söker mer information. I slutet av rapporten finns förklaringar av ord och begrepp som ofta förekommer i EU-sammanhang.

Texterna i På gång inom EU är skrivna av experter och handläggare på de olika avdelningarna inom SKL, i samarbete med Internationella sektionen.

Se SKL:s hemsida för nedladdning och beställning av pappersvariant

/Christoffer Björkman

07 Okt 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information