Lissabonfördraget påskrivet

På tisdagen den 3 november skrev Tjeckiens president Vaclav Klaus under Lissabonfördraget, som nu ratificerats av alla 27 medlemsländer. Den 1 december träder fördraget i kraft.

Vid förra veckans toppmöte mellan EU:s stats- och regeringschefer fick Tjeckien igenom det undantag från protokoll 30 i Lissabonfördragets stadga om de grundläggande rättigheterna som tidigare även godkänts för Storbritannien och Polen. Under tisdagsmorgonen meddelade Tjeckiens författningsdomstol att Lissabonfördraget inte strider emot landets konstitution vilket innebar att det inte längre fanns något legalt hinder för landets president att signera fördraget.

Lissabonfördragets ratificering innebär att EU nu kommer att följa ett nytt regelverk. Europaparlamentet kommer att få mer att säga till om och skiftet från vetorätt till majoritetsbeslut inom ett flertal frågor kommer förhoppningsvis att göra beslutsprocessen betydligt smidigare. Två nya poster kommer även att tillsättas. Europeiska rådet, där alla stats- och regeringschefer finns representerade, kommer att få en ordförande. En högste representant, ansvarig för två poster, kommer även att utses. Den högste representanten kommer att vara ordförande för medlemsländernas utrikesministrar representerade i Europeiska unionens råd (ministerrådet), samt vice ordförande i Europeiska kommissionen.

En viktig förändring för Sverige är tillskottet av två Europaparlamentariker; Amelia Andersdotter från Piratpartiet och Jens Nilsson från Socialdemokraterna.

Jens Nilsson är kommunalråd från Östersund och tillhör socialistiska gruppen (PES) i Regionkommittén sedan 1999. Regionalpolitiska- och utvecklingsfrågor kommer att vara två centrala frågor för Jens Nilsson, som även meddelar att önskemålet är att sitta i utskottet för regional utveckling eller jordbruksutskottet. Jens är även ordförande för Europaforum Norra Sverige.

Sista pusselbiten på plats - Läs mer om ratificeringen

Läs mer om Jens Nilsson i en intervju med DN

/Maria Estefors

03 Nov 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information