Norrland enade – kräver en satsning på Botniska korridoren

De fem nordliga länen har lämnat in en skrivelse för den nationella åtgärdsplaneringen där man efterfrågar en bred politisk uppgörelse om en nationell strategi, enligt ett pressmeddelande från Norrtåg.

Landshövdingarna, regionråd och landstingsråd samt kommunförbundsordförande i de fem Norrlandslänen är, i ett yttrande över den Nationella transportplanen, eniga om att Sverige måste få en bred politisk uppgörelse om en nationell strategi för hur företagens produkter och råvaror ska transporteras på lång sikt. Dagens transportsystem har brister och hotar att drabba den svenska ekonomin och tillväxten. Man menar att investeringarna måste ske under den kommande planperioden och prioriteras i investeringsplanen för att kapacitetsbristen inte ska bli akut. Regionrådet Erik Bergkvist säger bland annat att det vore ett förödande misstag att avvakta med påbörjandet in på 2020-talet. Det primära godstransportnätet på järnväg måste byggas ut med 50 procent. Ett strategiskt steg är de första etapperna av Gävle-Härnösand, Umeå-Luleå samt Sundsvall-Trondheim.

Läs hela pressmeddelandet

/CB

12 Nov 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information