Norrlandslänen samlade för tillväxt

Hållbar tillväxt och regional attraktivitet låg på agendan när Länsstyrelserna i de fyra Norrlandslänen bjöd in till konferens.  Bland talarna fanns Göran Persson och Sandro Scocco.

Konferensen inleddes med en färgsprakande kreativ tolkning av årstiderna skapad av Swedish Lapland. Norrbottens Landshövding Per-Ola Eriksson hälsade alla välkomna till ett fullsatt Kulturens Hus i Luleå.

- Här finns plats för fler - fler människor och fler företag. Vi antar utmaningen att göra norra Sverige starkare och bidra till tillväxt för hela Sverige, sa Eriksson.

Christer Anderstig från WSP visade på olika scenarier för tillväxt i norra Sverige 2030. För att skapa goda förutsättningar tillväxt måste man skapa en mer attraktiv region för unga människor. Utveckling är beroende av starka regionala centra.

- Infrastrukturplanering måste ske utifrån att skapa grundläggande förutsättningar för tillväxt i hela landet, avslutar Anderstig.

Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Lena Liljebäck visade på det stora behov av arbetskraft som kommer i och med stora pensionsavgångar och så få tillträdande till arbetsmarknaden. I vissa norrlandskommuner kommer man få svårt att ersätta enbart avgångarna i offentlig sektor.

Sveaskogs ordförande Göran Persson är övertygad om att basnäringen och exporten kommer att vara fortsatt mycket viktig för Sverige, men menar att det inte är det som kommer att frälsa Norrland. Det är upp till regionen själv att ta tillbaka värdet av gruvnäringen, skogen och energiproduktionen. Turismen är den industrin som kommer att skapa jobb och infrastrukturen är en förutsättning för detta.

- Men kom ihåg att kalkyler inte kommer att bygga Norrbotniabanan, det är ett politiskt ställningstagande, uppmanade Persson. Persson påpekade också att man måste se över hur man får den kommunala servicen att fungera.

 - Det är den stora utmaningen, inte huruvida vi ska ha storregioner eller inte, avslutade Persson.

Under eftermiddagen hölls fem parallella seminarier:

  • Hållbar tillväxt i Norrland - kosmetika eller reella möjligheter
  • Kompetens och arbetskraft
  • Äldrelivsbranschen - en framtidsbransch
  • Förnyelsebar energi
  • Regional attraktivitet

Avslutningsvis gav ekonomen och debattören Sandro Scocco sin syn på finanskrisen och vad det innebär för norra Sverige på lång sikt. Scocco visade ett par punkter om hur skulle det kunna se ut 2030:

  • Mer tjänster kopplade till basindustrin
  • Bygga vidare på starka regionala storstäder
  • Virtuell täthet, fallande logistikkostnader och förbättrade kommunikationer skapar större marknader
  • Stor marknad för offentliga tjänster

Landshövdingen avrundade dagen med att uttrycka sin glädje över att fokus för dagen var på möjligheter och inte på problem och tackade alla medverkande.

Läs mer på följande länkar;
NSD -  Basnäringarna fortsatt viktiga - men ger färre arbetstillfällen
NSD -  Persson dömde ut storregioner
Piteå Tidningen -  Persson vill se färre och större kommuner

25 Nov 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information