NSPA Forum

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) håller ett forum den 15:e december i Kiruna för att diskutera gemensam politisk position för regionen angående EU:s regionalpolitik för 2014 och framåt.

Bas för positionen är den framtidsstudie som NSPA tog fram tidigare i år.

Inbjudan till konferensen finner du på NSPA:s hemsida. Registrera ditt deltagande till info@nspa-network.eu före 4 december.

Förslag till position skickas till registrerade deltagare den 7 december.

Läs mer om NSPA på www.nspa-network.eu

11 Nov 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information