Ordförandeskapet inkluderar lokal och regional nivå

Luc van den Brande var i Stockholm för möten med bland andra Cecilia Malmström och Mats Odell. Det svenska ordförandeskapets huvudprioriteringar är Lissabonstrategin, klimatförändringarna och Östersjöstrategin. Vikten av att inkludera lokala och regionala myndigheter i arbetet med dessa frågor har många gånger påpekats. ReK kommer nu att delta bland annat på mötet om hållbara städer i september och på mötet om implementeringen av Lissabonstrategin i november.

Läs Regionkommitténs pressmeddelande

/Karla Wixe

19 Maj 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information