Remissrundan om Lissabonstrategin förlängd

Regionkommittén har beslutat att förlänga möjligheten för Europas städer och regioner att påverka utformandet av nästa generation av EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi till 15 maj. EuropaForum Norra Sverige förbereder ett svar, North Sweden är involverad i arbetet.

Läs mer

08 Apr 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information