Toppjobb att tillsätta

Efter den slutliga ratificeringen av Lissabonfördraget följer arbetet med att tillsätta de två nya posterna som infördes i och med det nya fördraget.

Fredrik Reinfeldt har beslutat att kalla EU:s stats- och regeringschefer till extrainsatt toppmöte den 19 november för att diskutera utnämningen av  en permanent ordförande för Europeiska rådet, EU:s höge representant för utrikes- och säkerhetspolitik samt en generalsekreterare för ministerrådets sekretariat.

Under föregående toppmöte, 29-30 oktober, enades stats- och regeringscheferna om att den permanenta ordföranden för Europeiska rådet bör komma från ett parti som är medlem i Europaparlamentets center-/högerpartiet EPP medan EU:s höge representant bör komma från Europaparlamentets center-/vänsterparti PES.

Läs mer om toppmötet den 19 november

Läs mer på det svenska ordförandeskapets hemsida

 

/ Maria Estefors

11 Nov 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information