Trafficking fråga i Bryssel

På förmiddagen den 8 december hölls ett nätverksmöte inom jämställdhetsfrågor i Bryssel arrangerat av North Sweden. Under mötets gång presenterades pågående jämställdhetsarbete i Västerbotten och Norrbotten. Temat för mötet var trafficking.

Frida Olsson Skog från Umeå kommun informerade om en rapporten "Women and men in the Union of the Baltic Cities". Rapporten har Umeå kommun medverkat till inom ramen för UBC, union of Baltic Cities. UBC involverar 106 städer och kommuner kring Östersjön. Rapporten tar bland annat upp  statistik på trafficking. Utöver detta berättade Lisa Lindström och Alexandra Sundberg om Länsstyrelsernas jobb med att stoppa människohandel. Genom en hemsida och broschyrer med fördjupad information vill man belysa detta problem.

Medverkade på mötet var också Anna Heed, Europaparlamentariker och Sveriges socialråd i Bryssel Annika Mansnérus. Anna Heed räckte ut handen för mer samarbete inom jämställdhetsområdet mellan Europaparlamentet och Norrbotten/Västerbotten. Frågan kring trafficking är aktuell inom EU då ett nytt direktiv gällande Trafficking är på gång, där Anna Heed är Europaparlamentets rapportör i frågan. Inom ramen för Östersjöstrategin finns också trafficking med som prioriterad fråga. SKL lyfte fram att det är mycket som händer i kommuner och landsting i arbetet för en hållbar jämställdhet. SKL driver ett program, Hållbar Jämställdhet, som är en 145-miljonerssatsning och finansieras av riktade medel från regeringen. SKL öppnade också upp för ett fördjupat samarbete i Bryssel inom jämställdhetsområdet tillsammans med North Sweden.

Länsstyrelsernas hemsida mot människohandel

/CB

11 Dec 2009 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information