20 miljoner till projekt om åldrande befolkning

Fyra europeiska samarbetsprojekt blev den 18 november beviljade pengar för två års arbete inom områden som:

  • Mat, hälsa och produktutveckling
  • Så kallade smarta bostäder som gör det lättare att bo hemma
  • Volontära insatser som förbättrar kommunernas förutsättningar att ge god omvårdnad
  • Kvalitet och kundstyrd äldreomsorg

Av 20 miljoner fördelas 3,5 miljoner till Västerbotten. Birgitta Brännvall, Sävar och projektledare för RECO tycker det ska bli väldigt roligt att utbyta erfarenheter med andra regioner kring hur kommuner kan samarbeta med volontärer.

- Det handlar om hur vi i en framtid både ska ha råd att ge god omvårdnad och att få pengarna att räcka till flera jobb, så att ungdomar inte behöver flytta till storstadsregionerna.

Birgitta Heijer, Länsråd i Västerbotten och ordförande för beslutsgruppen ledde mötet på Länsstyrelsen i Umeå med representanter från sju Europeiska regioner: Västerbotten, Lorraine i Frankrike, Asturias i nord-västra Spanien, North Hungary i Ungern, Brescia i norra Italien, Wielkopolska i Polen och Häme i Finland.

Unga lämnar landsbygden för att söka utbildning och arbete i större städer, samtidigt som andelen äldre snabbt ökar. Så ser det ut i Västerbotten och i många delar av Europa. I flera av regionerna som deltar finns en utbyggd äldreomsorg, men alla beskriver de små kommunernas svårighet att få pengarna att räcka till.

Unga behövs på landsbygden för att ge vård till äldre, men för att de ska kunna stanna behövs riktiga jobb. Det finns också en möjlighet i en ny generation äldre som har förväntningar på sin livsstil med god mat och stimulerande aktiviteter.

Mini-programmet CREATOR som drivs av Länsstyrelsen i Västerbotten är en lite pusselbit i arbetet att hitta lösningar för en attraktiv landsbygd för att både leva och åldras.

Mötet beslutade också om att utlysa en andra ansökningsomgång för att fördela återstående 10 miljoner kronor.

Läs mer om CREATOR på www.creator7.eu

/AG

18 Nov 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information