Arbetsprogram för 2011

Under 2011 kommer EU-kommissionen bland annat med lagförslag om en europeisk avtalsrätt, ett system för in- och utresa ur EU och förslag på ny långtidsbudget efter 2013. Det framgår av arbetsprogrammet för 2011.

De övergripande målen för åtgärderna i arbetsprogrammet är att föra EU ur den ekonomiska krisen, skapa hållbar tillväxt och nya jobb, stärka EU-medborgarnas rättigheter och säkerhet samt att stärka EU:s roll i världen.

Lagförslagen nämns i en bilaga till arbetsprogrammet. Bilagan listar 40 initiativ som ska presenteras under 2011. Initiativen kan vara förslag på ny eller ändrad EU-lagstiftning, rapporter eller diskussionsdokument.

Varje år presenterar EU-kommissionen sitt arbetsprogram där den tar upp de frågor som ska prioriteras under det kommande året. Kommissionens roll i EU:s beslutsprocess är att utarbeta förslag på EU-lagar. Förslagen måste sedan godkännas av ministerrådet och i de flesta fall av Europaparlamentet.

/AG

28 Okt 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information