Bortom BNP: att mäta framsteg i en föränderlig värld

BNP är en makroekonomisk indikator som ofta används av olika länder och internationella organisationer. Inom EU:s sammanhållningspolitik klassificeras regioner som erhåller samfinansiering från strukturfonderna efter BNP per capita. Detta har gett upphov till kritik när det gäller BNP:s förmåga att korrekt återspegla den socioekonomiska situationen i olika områden och regioner. EU-kommissionen syftar därför med meddelandet att skapa diskussion och föreslå andra indikatorer som skall mäta framsteg när det gäller att uppnå sociala, ekonomiska samt miljömässiga mål och komplettera BNP.

Läs Regionkommitténs diskussionsdokument

Läs EU-kommissionen meddelande

Besök EU-kommissionens webbplats

/Tereza Nuaila

25 Mar 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information