Diskussion om entreprenörskapsutbildning

Att uppmuntra entreprenörskap hos ungdomar är högt på agendan för policyskapare i EU. Under den Europeiska SME-veckan anordnade Generation Europe Foundation och European Confederation en debatt om idén att införa entreprenörskap i läroplaner, enligt en rapport från EurActiv.

Tydliga skillnader fanns mellan de som tycker att entreprenörskap är en medfödd begåvning som inte går att lära ut och de som tycker att utbildningsreformer möjliggör förändringar i ungdomarnas tankegångar. Samtidigt tyckte vissa deltagare att staten inte bör blanda sig i frågan medan andra önskade mer statlig hjälp för småföretagare och bistånd till nyföretagande.

Frågan huruvida om det är möjligt att införa entreprenörskap som ett ämne i skolan är snarlik debatten som ägde rum om att lära ut kreativitet, något som diskuterades mycket under Europeiska året för kreativitet och innovation 2009.

Möjligheten att avsätta tid i skolan för entreprenörskap, kreativitet eller initiativ har framförts som ett alternativ, medan en annan möjlighet är att omarbeta nuvarande ämnen till att göra dem mer betydelsefulla och uppmuntra studenter till att tänka mer okonventionellt.

Entreprenörerna har varit snabba på att påpeka att lärare inte är lämpade till att undervisa entreprenörskap eftersom de inte är entreprenörer själva. De borde istället uppmuntra och underlätta de ungas experimenterande med företagande. Det är viktigt också att skolor hämtar förebilder som kan berätta fördelarna och fallgroparna med att sköta ett eget företag.

Stora utmaningar kvarstår, bland annat stötestenen med att EU har begränsad beslutningsmakt inom utbildningsområdet. Bryssel kan bara berätta vad man tycker är bäst när det gäller implementering, men att det är medlemsstaterna som styr vad läroplanerna innerhåller.

Debatten om entreprenörskapet i EU äger rum parallellt med debatten om att öka fokus på vetenskap, matematik, EU-kunskap, konst och design, ekonomi, språk och många andra konkurrerande ämnen. Utbildningsministrarna vet att man måste genomföra läroplaner som är anpassade för alla olika typer av intressen och skickligheter. Samtidigt undrar föräldrar och lärare huruvida tillägget av entreprenörskap i skolan minskar tiden för språk och matematik.

Läs mer om diskussionen

/Niklas Hjelm Smith

01 Jun 2010 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information