EU-kommissionen presenterar arbetsprogram för 2010 och framåt

De fyra huvudområden som kommer att ligga i fokus från 2010 och framåt är att fortsätta bekämpa den ekonomiska krisen, sätta större fokus på medborgare, utveckla en ambitiös extern agenda och effektivisera EU:s arbetsmetoder.

Bland ekonomiska åtgärder läggs stor vikt på att reformera den finansiella sektorn, exempel derivathandel, kreditspekulation och bankreglering. Man kommer också att föreslå nya system av ekonomisk bevakning och kooperation mellan EMU-länder samt undersöka möjligheten till skapandet av en bankräddningsfond. EU-kommissionen kommer också att granska arbetstidsdirektivet, jurisdiktion av domstolsbeslut i medlemsstater och skapandet av ett gemensamt rättsligt område i EU.

Med de nya provisionerna inom Lissabonfördraget kommer man bland annat lansera medborgarinitiativet (ECI) som skapar en direktlänk mellan europeiska medborgare och EU-kommissionen.

Dessutom har fördraget skapat nya utrikesmöjligheter, genom utvecklingen av EU:s diplomatiska tjänst som överses av Catherine Ashton. EU-kommissionen säger att detta kommer att underlätta EU:s externa agenda då man nu kan representera unionen som ett ekonomiskt block på den internationella arenan.

För effektivisering av EU-kommissionens arbetsmetoder vill man utveckla smartare arbetssätt med större fokus på genomslagsbedömningar, årlia utvärderingar av specifika policyområden, förenkling av byråkratin (upp till 25 %) och mer fokus på implementering av EU-lagstiftning i samarbete med medlemsstater.

EU-kommissionen vill dessutom integrera regionalpolitiken bättre i strategier som exempelvis Europa 2020. I den nya budgetperioden 2014-2020 kommer man kräva en effektivare regionalpolitik med bättre utvärderingsverktyg, så att även de regionalpolitiska medlen verkar för att uppnå målen inom framtidsstrategin för unionen.

Läs EU-kommissionens arbetsprogram för 2010 och framåt

Läs Euractivs artikel

/Niklas Hjelm Smith

13 Apr 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information