Europeisk konferens om e-hälsa i Norrbotten

Landstinget i Norrbotten anordnade i början av februari tillsammans med AER en stor europeisk konferens om e-hälsa i Luleå. Över 200 deltagare från hela Europa kunde ta lärdom av varierande projekt inom e-hälsa. Sjukvårdens nya utmaningar, vilka utgörs av en växande äldre befolkning och färre anställda per vårdtagare, belystes på konferensen. Nya tekniska lösningar och nya vårdtjänster anses vara lösningen på de nya utmaningarna och därför presenterades nya IT-möjligheter inom vården.

 

E-hälsa är ett samlingsbegrepp som täcker in utvecklingen av olika
vårdtjänster som bygger på distansöverbyggande teknik.

 

Besök NLL:s hemsida om ALEC 2010

Läs AER:s pressmeddelande

 

/Tereza Nuaila

10 Feb 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information