Europeiska året 2010: Stoppa fattigdomen NU!

Europeiska kommissionen och EU:s spanska ordförandeskap har lanserat år 2010 som Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning, under sloggan "Stoppa fattigdomen NU". Syftet med kampanjen är att ge kampen mot fattigdomen en central plats i hela EU. Viktiga aktörer såsom regeringar, arbetsmarknadens parter och allmänheten ska bli mer medvetna om den europeiska fattigdomens orsaker och konsekvenser. Dessa aktörer skall mobiliseras i kampen mot fattigdomen. Den sociala integrationen skall främjas och klara åtaganden efterfrågas från EU och de olika medlemsstaternas vad gäller att angripa fattigdom och social utestängning.

En budget på 17 miljoner euro har avsatts till informationskampanjer på europeisk och nationell nivå och till hundratals projekt som är kopplade till de olika prioriteringarna i de deltagande länderna. I Europeiska årets kommunikationskampanj ingår en tävling för journalister.

På kampanjens webbplats finns en plattform för medarbetare avsedd att främja arbete i nätverk och gemensamma initiativ mellan de viktigaste aktörerna som civilsamhället eller lokala och regionala myndigheter.

Läs mer om invigningen av Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

 

/Tereza Nuaila

25 Jan 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information