Europeiska rådet diskuterar Europa 2020

Den globala krisen efterlämnar ett EU med problem som stora skulder, långsam strukturell tillväxt och hög arbetslöshet. Situationen håller på att förbättras men återhämtningen är bräcklig. Europeiska rådet betonade ännu en gång vikten av att stödåtgärderna avvecklas när återhämtningen är säkrad samt enades om centrala mål i Europa 2020, vilka kommer att antas formellt vid toppmötet i juni. Europeiska rådet förde även en diskussion om konkurrenskraft och Europas tillväxtutsikter.

Nytt efter Europeiska rådets möte och på förslag av Sverige är att EU skall eftersträva en sysselsättningsgrad på 75 % för kvinnor och män i åldrarna 20-64. Vad gäller utbildning, åtar EU sig att förbättra utbildningsnivån dock kommer de exakta siffermålen i juni 2010.

I frågan om klimatförändringarna enades rådet om att det är nödvändigt att få en ny dynamik i de internationella förhandlingarna. EU åtar sig att fatta ett beslut om att gå vidare till en minskning av utsläppen av växthusgaser med 30 % till 2020 förutsatt att andra industriländer åtar sig att göra jämförbara utsläppsminskningar och att utvecklingsländerna i rimlig utsträckning bidrar alltefter ansvar och förmåga.  

Regeringscheferna diskuterade även hur Greklands ekonomiska situation kan hanteras.

Läs slutsatserna från Europeiska rådet 25-26 mars

/Tereza Nuaila

31 Mar 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information