Finansiering av idrottsprojekt

Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 innebar att idrottsfrågor hamnade inom EU:s kompetens. EU-kommissionen har avsatt 2,5 miljoner euro för idrottsprojekt inom ramen för kampen mot dopning, social delaktighet inom och genom idrotten samt frivilligt arbete inom idrotten.

Läs mer om 2010 ansökningsomgång för idrottsprojekt

/Tereza Nuaila

01 Jun 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information