Fler möjligheter för entreprenörsutbyten i Europa

Nu förlänger EU-kommissionen Erasmus for Young Entrepreneurs - ett internationellt utbytesprojekt som ger unga entreprenörer chansen att besöka ett etablerat företag i ett annat europeiskt land. För att delta krävs det att man är under 35 år och har tänkt starta eget eller har ett företag som inte är mer än 3 år gammalt. Projektet välkomnar alla branscher.

- Tio entreprenörer från Norrbotten har genomfört utbyten eller planerar utbyten i vår, säger David Lindgren Zacharias på Handelskammaren.

David är projektledare i Norrbotten. Totalt finns 240 organisationer runt om i Europa som arbetar med att matcha rätt entreprenör med rätt värd-företag. För hans del har kontakterna med de andra organisationerna varit en stor tillgång.  

- Vi är ett unikt nätverk av organisationer i hela Europa som alla arbetar med att stötta unga entreprenörer, säger David.

Programmet ger även etablerade företag i regionen möjligheten att vara värd för en europeisk ung entreprenör under ett par månader, en sida som David hoppas kunna fokusera mer på i år. Annars fortsätter arbetet med att marknadsföra programmet och David hoppas länet kommer kunna satsa mer framöver, eftersom han ser det som en riktigt bra möjlighet för de unga.

- Utbytena ger ett nytt vidgat synsätt. Från att tänka på marknaden för sitt företag som några grannkommuner eller länet på sin höjd, ser man nu hela Europa som sin marknad. Naturligtvis är det också väldigt nyttigt att få kunskap om hur etablerade företag i samma bransch fungerar, summerar David.

Under programmets första år har 1800 ansökningar kommit in från hela Europa, 1300 har godkänts och 60 utbyten har genomförts.  

Programmet förlängs nu till juni 2011 - ansök om att genomföra ett utbyte eller att vara värd-företag på http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Läs tidigare nyheter om programmet:

2009-10-02 Unga norrbottniska entreprenörer får chansen

2009-02-19 Nytt utbytesprogram för unga entreprenörer - EU satsar 3 miljoner euro

02 Mar 2010 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information