Försenade resenärer får hjälp att söka ersättning

Varje år behandlar Konsument Europa-nätverket (ECC-Net) ca 60 000 ärenden från konsumenter som vänder sig till nätverket för att få råd eller hjälp i samband med problem som uppstått när de utnyttjat den fria rörligheten för personer. Under 2009 var mer än 22,5 % av klagomålen riktade mot luftfart, vilket sjudubblades under askmolnskrisens första vecka.

ECC-Net har lanserat ett klagomålspaket som syftar att hjälpa konsumenter som drabbats av den senaste tidens störningar i flygtrafiken att tillvarata sina rättigheter enligt gällande EU-lagstiftning. Paketet består av ett standardiserat klagobrev på medlemsstaternas språk, kontaktuppgifter till alla flygbolag och andra praktiska råd.

- EU:s konsumentregler gäller även under extraordinära omständigheter. Tusentals konsumenter som drabbades av störningarna i flygtrafiken kräver fortfarande och med all rätt att deras rättigheter ska respekteras i praktiken. Mitt budskap till dem är: Tveka inte att hävda er rätt. Om ett flygbolag eller en researrangör fortsätter att ignorera era rättigheter, kan ni vända er till närmaste europeiska konsumentcentrum säger John Dalli, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och konsumentpolitik.

Läs pressmeddelandet

Mer information om klagomålspaketet

/Tereza Nuaila 

10 Maj 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information