Hur påverkar EU lokalpolitiken?

SKL har publicerat en rapport som undersöker hur EU påverkar svenska kommuner, landsting och regioner. Syftet är både att ge en kvantitativ uppskattning av hur mycket EU påverkar, och att ge en närmare beskrivning av hur denna påverkan ser ut.

Undersökningen visar att i genomsnitt ca 60 procent av punkterna på en dagordning från kommunfullmäktige påverkas av EU.

Läs mer om hur EU påverkar och ladda ner rapporten på SKL:s webbplats

/AG

14 Okt 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information