Inget förbud mot guldgruvor

EU-kommissionen ser ingen anledning att förbjuda den teknik som används för att utvinna guld med hjälp av cyanid. I våras uppmanades EU-kommissionen av Europaparlamentet att ta fram ett förbud mot användning av cyanid vid utvinning av guld.

Bakgrunden var en stor olycka i Rumänien för 10 år sedan som hade allvarliga konsekvenser för miljön i området. EU-kommissionen har dock hävdat olyckan i Rumänien utretts noggrant och att direktivet om gruvavfall från 2006 innehåller flera åtgärder som ger maximal säkerhet i arbetet med gruvavfall.

Kommissionen har nu svarat officiellt och säger att man inte ser ett behov av ett generellt förbud av tekniken. Existerande lagstiftning (framförallt gruvavfallsdirektivet 2006/21/EC) är tillräcklig för att hantera avfall från gruvindustrin och innehåller bl a gränsvärden för cyanid. Kommissionen menar att ett förbud skulle innebära att flera gruvor som hanteras på ett mycket säkert sätt skulle vara tvungna att stänga då det inte finns något alternativ till denna teknik. Detta helt utan någon vinst för hälsa eller miljö. Kommissionen anser att den viktigaste åtgärden är att se till att alla medlemsstater implementerar och följer gruvavfallsdirektivet och har för avsikt att se till att så är fallet.

Beslutet välkomnas av det europeiska branschorganet för gruvor, Euromines, medan vissa miljöorganisationer vädjar till miljökommissionären att ändra sig.

/AU

10 Sep 2010 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information