Kalix löjrom märkesskyddas av EU

Enligt vad North Sweden European Office erfar har Europeiska kommissionen tagit ställning till att Kalixlöjrom uppfyller kraven för att få s k skyddad ursprungsbeteckning. Det innebär att produktens kvalitet är i direkt samband till dess geografiska ursprung och ger producenten exklusiv rätt att använda produktens namn.

Inom kort kommer kungörelse att göras i EU:s officiella tidning och då finns det möjlighet för eventuella intressenter att inom sex månader inkomma med invändningar. Därefter sker den definitiva registreringen.

- Det innebär att när årets produktion kommer igång, har Kalix löjrom uppnått samma höga status som andra världsberömda livsmedelsprodukter som t ex parmesanost och parmaskinka, säger Inge Andersson, direktör på North Sweden European Office.

Beteckningar som är skyddade av EU får endast användas vid märkning av livsmedel som framställs enligt vissa recept och vissa andra villkor. Strängast är kraven på skyddade ursprungsbeteckningar där produktion, bearbetning och beredning av produkten måste ske inom ett avgränsat område. Kalixlöjrom blir den enda svenska produkt med detta skydd.

Ytterligare två sorters skydd finns i systemet. I Sverige skyddas falukorv och hushållsost som "garanterad traditionell specialitet". Sveciaost och skånsk spettkaka har skyddad "geografisk beteckning".

Läs mer om EU-kommissionens kvalitetsarbete för jordbruk

Läs artiklar i media:

/MM

25 Feb 2010 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information