Konsultation om råvaruinitiativet

EU-kommissionens arbete med råvaruinitiativet går vidare och man har för avsikt att publicera ett meddelande under hösten som dels skall utvärdera arbetet hittills och dels indikera åtgärder för framtiden. Kommissionen har lanserat en konsultation i syfte att få in synpunkter på arbetet hittills samt vilka ytterligare åtgärder som behövs för att stärka initiativet i framtiden. Med råvaror avses i detta sammanhang mineraler, malmer, aggregat, skog och andra industriella råvaror med undantag av råvaror för energi- och matproduktion.

Konsultationen pågår till 19 september. 

Läs mer om konsultationen 

Bakgrund

I november 2008 publicerade EU-kommissionen meddelandet "KOM(2008) 699, Råvaruinitiativet - att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa". Initiativet bottnar i en oro för att ökad efterfrågan på råvaror globalt dels leder till minskad tillgång för den europeiska industrin samt att produktionen riskerar att utarma resurserna.

EU-kommissionens strategi bygger på tre pelare för att möta utmaningen;

  • Bättre och tillgång till råvaror på världsmarknaden
  • Förbättrade villkor för råvarutvinning i Europa  
  • Minskad förbrukning av råvaror genom förbättrad resurseffektivitet och återvinning 

I juni publicerade EU-kommissionen en lista med 14 råvaror vars tillgång anses vara kritisk för EU.  

Läs tidigare nyheter om Råvaruinitiativet

2010-06-18 Viktiga mineraler och metaller 

2009-12-15 EU-kommissionens expertgrupp listar kritiska metaller 

/AU

13 Aug 2010 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information