Marco Polo II - program för miljöinriktade transporter

Marco Polo II är EU:s program för projekt inom miljöinriktade transporter. 2010 års ansökningsomgång öppnar i mitten av mars och stänger 31 maj 2010.

Projektstart kan ske under perioden 1 juli 2009 - 1 juli 2011. Årets budget uppgår till EUR 64 miljoner.

Läs fördjupning om Marco Polo II

/MM

04 Mar 2010 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information