Medborgarinitiativet - för ett mer demokratiskt EU

Assembly of European Regions (AER) anordnade i samarbete med Das Land Steinmark en konferens om medborgarinitiativet. Diskussionspanelen bestod av Johannes W. Pichler, professor i Europeisk juridisk utveckling från universitetet i Graz och av Sebastian Kurpas från EU-kommissionen (SG.E.1 Institutional Issues).

Diskussionen föranleds av artikel 11.4 i Lissabonfördraget vilken erbjuder EU-medborgarna möjlighet att engagera EU-kommissionen i frågor som är av deras intresse. Detta är en ny form av direkt demokrati som erbjuder EU-medborgarna en möjlighet att medverka och skapa EU-policy. Det är den första gränsöverskridande demokratiska proceduren inom EU som möjliggör att medborgare i varierande medlemsstater kan gå ihop för att driva en fråga som de känner starkt för. För att initiativet skall kunna gå igenom krävs det deltagande från 1 000 000 EU-medborgare, något som både Pichler och Kurpas anser att det är ett relativt lågt antal och bör vara enkelt att uppnå.

Pichler ser medborgarinitiativet som ett medel att bota den demokratiska underskottet i EU. "Äntligen kan en miljon EU-medborgare säga vad de förväntar sig av sin EU-kommission, äntligen kan medborgarna vända sig direkt till EU-kommissionen utan att först vända sig till sin medlemsstat", sade Pichler entusiastiskt.

Artikel 11.4 har inte bara väckt positiva reaktioner. Vissa människor befarar att medborgarinitiativet kommer att leda till populism och att värderingar såsom xenofobi och rasism kommer att få utrymme i EU. Pichler ser medborgarinitiativet som ett medel för förespråkarna för EU att vända sina tvivel till fruktbarhet för Unionen. Pichler uppmanar regionerna att aktivt arbeta för medborgarinitiativet då han hyser åsikten att om engagemang saknas på regional nivå finns det risk att medborgarinitiativet blir något som är lagstadgat men utan någon praktisk betydelse.

Sebastian Kurpas betonade flera gånger att EU-kommissionen hyser förhoppningen om att medborgarinitiativet skall fungera i praktiken och att de har ett politisk åtagande för att det skall kunna komma till stånd. Kurpas betonade även att medborgarinitiativet erbjuder lika möjlighet för alla EU-medborgare att göra sig hörda.

När man talar om medborgarinitiativet är det inte möjlig att inte beröra den ekonomiska frågan som uppstår, hur skall detta finansieras? Pichler uttryckte att medborgarinitiativets framgång är beroende av EU-kommissionen ekonomiska stöd. Medborgarinitiativet är fortfarande i inledningsfasen och det finns ännu inga svar för hur detta kommer att utformas och verkställas i praktiken.

Läs mer om eventet

/Tereza Nuaila

12 Feb 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information