NSPA och EU:s politik för Arktis

På initiativ av EU-parlamentarikern Michael Gahler (EPP), beslutades det att Europaparlamentet bör lämna ett förslag till EU:s politik för Arktis, som EU-kommissionen nu arbetar med. Detta resulterade i en "draft report on an EU policy for the High North", som antogs den 9 december i Europaparlamentets utrikesutskott.

Ett av de godkända ändringsförslagen kom från Göran Färm (S&D), som begärde en hänvisning till NSPA:s Nordregio-rapport från 2009 "Strong, Specific and Promising - Towards a Vision for the Northern Sparsely Populated Areas in 2020".

Detta är ett erkännande av det arbete som görs mellan regionerna i norra Norge, norra Sverige och norra Finland. Dessutom nämns Barentssamarbetet som en viktig arena för samarbete mellan flera länder som är också av betydelse för EU.

Europaparlamentet kommer att rösta om resolutionen i Strasbourg 17-21 januari 2011.

Läs det ursprungliga utkastet

Läs mer om NSPA:s arbete

/AG

14 Dec 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information