Östersjökommissionen presenterar sina synpunkter på framtidsstrategin EU 2020

Östersjökommissionen, som lämnade in sitt bidrag till Europeiska kommissionen under december 2009, understryker nödvändigheten av att ytterligare inkludera EU:s regioner i utformandet och implementeringen av EU:s utvecklingsstrategier.

Östersjökommissionen är en av de geografiska underkommissionerna till Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) och bildades 1996. Östersjökommissionen består av 27 regioner i Östersjöområdet och samverkar inom olika arbetsgrupper för bland annat transportfrågor och energi- och klimatfrågor.

Läs Östersjökommissionens synpunkter på EU 2020

Läs Europaforums synpunkter på EU 2020

Läs mer på Östersjökommissionens hemsida

07 Jan 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information