Olli Rehns svar på den långsamma ekonomiska utvecklingen i EU

North Sweden deltog på en briefing som anordnades av European Policy Center där EU-kommissionär Olli Rehn gav sin syn på EU:s ekonomiska utveckling.

- Den ekonomiska utvecklingen samt återhämtningen från finanskrisen sker långsamt, EU måste hitta tillbaka till en hållbar utveckling. Det finns en rädsla inom EU att det blir en långsam ekonomisk tillväxt och inga nya jobb. Denna rädsla måste bekämpas och istället måste EU fokusera på hållbar tillväxt som skapar fler jobb och välfärd, sa Olli Rehn EU-kommissionär för ekonomiska frågor.

Rehn efterfrågade bättre koordinering av ekonomisk policy, mobilisering av tillväxt och jobbincitament samt konsolidering av offentliga finanser. Vidare ansåg Rehn att EU måste ändra strategi när det gäller att främja jobb och tillväxt. Rehn betonade Europa 2020 och dess betydande roll för att bygga hållbar tillväxt som skapar fler jobb. Investering i utbildning, forskning och innovation presenterades av Rehn som en lösning för att höja produktiviteten i EU.

Tre faktorer nämndes som vitala för att skapa bättre koordinering av ekonomisk policy; förstärkning av stabilitets- och tillväxtpakten, bättre ekonomisk övervakning och ett permanent krispaket för EMU-samarbetet. 

Läs pressreleasen

/TN

20 Apr 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information