Preliminär rapport om EU 2020

Kommissionen avslutade nyligen ett samråd gällande den nya ekonomiska framtidsstrategin EU 2020. Syftet är att skapa en ny agenda för att transformera unionen i riktning mot en starkare social och grön ekonomi, med mer kunskapsinriktning och smartare användning av resurser. Över 1500 remisser skickades in från bland annat medlemsstater, organisationer, akademiker, tankesmedjor, företag och individer.

Enligt rapporten var det stark konsensus rörande de generella målen för EU 2020 ifrån alla 120 regionala myndigheter. Ett vanligt förekommande förslag var att öka regionernas roll för att säkra samarbete mellan olika myndighetsnivåer. Regionerna menar också att man i implementeringen av strategin ska ta tillvara på regionala aktörers unika kompetenser och resurser inom exempelvis utbildning, infrastruktur, företagarstöd, forskning och utveckling.

En fullständig sammanställning av alla yttranden publiceras under februari.

Kommissionens preliminära rapport

EU 2020:s portal

/Niklas Hjelm Smith

05 Feb 2010 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information