Råvaruanalys av norra Europa

Rapporten beskriver regionens produktion av råvaror i form av malm, skog och energi. Den beskriver även den framtida potentialen och understryker bl a vikten av god transportinfrastruktur för att regionen skall kunna fortsätta leverera råvaror till EU och resten av världen.

Norra Europa producerar idag 88% av Europas järnmalm och bidrar även med signifikanta mängder av andra metaller som koppar, krom, aluminium och nickel. Trä- och pappersmassaindustrin i regionen har också stor betydelse för Europa. Dessutom står regionen för 23% av kontinentens totala produktion av förnybar energi, med framtida potential i större utbyggnader av både vind och vattenkraft.

Analysen har tagits fram av ÅF-Infrastruktur AB på uppdrag av Näringsdepartementet. Den presenterades under ett Barentsmöte med konkurrenskraftsministrarna som ägde rum i maj i Umeå samt vid transportministermötet i Haparanda i juni.

Läs rapporten "Supply of Raw materials, Transport Needs and Economic Potential in Northern Europe"

/AU

22 Jun 2010 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information